Πέμπτη, 14 Μαΐου 2015

Διαγωνισμός Φυσικών Επιστημών β' φάση

Συγχαρητήρια στην Κάτια και το Δημοσθένη και καλή επιτυχία το Σάββατο!
Δύο μαθητές από το τμήμα μας και συνολικά έξι μαθητές από το σχολείο μας πέρασαν στη β'φάση του Διαγωνισμού Φυσικών Επιστημών.Σχετικά  με  τη  διεξαγωγή  της  β’  φάσης  του  Διαγωνισμού  το  Σάββατο  16  Μαΐου  2015 (10:00‐11:30),  σας  πληροφορούμε:
•  Έχουν  ανακοινωθεί  τα  σχολεία  /  εξεταστικά  κέντρα  στον  διαδικτυακό  τόπο  του  Εργαστηρίου  http://micro‐kosmos.uoa.gr 
(=> οι Διαγωνισμοί και οι Ολυμπιάδες Φυσικής =>… Φυσικών Δημοτικού).
Εκεί έχουν αναρτηθεί και διευκρινίσεις / απαντήσεις σε ερωτήσεις που έχουν διατυπωθεί
από μερικά σχολεία.
• Οι  μαθητές/τριες  καλούνται  να  προσέλθουν  στα  εξεταστικά  κέντρα  μισή  ώρα  πριν  από  την  έναρξη  του  Διαγωνισμού.  Ο  χρόνος  εξέτασης  είναι  1,5  ώρα  από  τη  διανομή  των  φύλλων  εργασίας  με  τα  θέματα  και  ο  ελάχιστος χρόνος αποχώρησης 45΄ μετά την έναρξη.
 • Ευκταίο είναι κάθε μαθητής/τρια να έχει μαζί του μία βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον/την Διευθυντή/ντρια  του Σχολείου στην οποία θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, η τάξη/τμήμα και το σχολείο του μαθητή/τριας.
 • Οι  μαθητές/τριες  θα  πρέπει  να  έχουν  μαζί  τους  στυλό  χρώματος  μπλε  ή  μαύρου  για  τις  απαντήσεις  τους  στο  φύλλο  εργασίας  και  μολύβι  για  τα  σχήματα.  Επίσης,  πρέπει  να  έχουν  έναν  μικρό  χάρακα  και  ένα  ρολόι  με  ακρίβεια ενός δευτερολέπτου.   Τα  θέματα και  οι προτεινόμενες λύσεις θα αναρτηθούν και στον  διαδικτυακό  τόπο  του Εργαστηρίου http://micro‐kosmos.uoa.gr (→  οι  Διαγωνισμοί  και  οι  Ολυμπιάδες  Φυσικής  →    …  Φυσικών  Δημοτικού)  μετά  τη  λήξη  του  Διαγωνισμού.
Στην ίδια θέση μπορείτε να βρείτε και θέματα παλαιότερων  ετών με τις λύσεις τους.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου